تبلیغات
غروب فتنه 88 - موسوی خوئینی ها بعد از 2 سال اعلام برائت کرد

غروب فتنه 88

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

>

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موسوی خوئینی ها بعد از 2 سال اعلام برائت کرد

یك عضو مركزیت مجمع روحانیون، ۲ سال پس از رو شدن دست جریان فتنه گر و آشوب طلب مدعی شد اصلاح طلبان طرفدار جمهوری اسلامی و مخالف «جمهوری ایرانی» هستند.

به گزارش جهان به نقل از کیهان موسوی خوئینی ها این موضع را در وبلاگ خود و در پاسخ به سؤال یكی از مخاطبان ارائه كرد. پرسش از موسوی خوئینی این بود كه «بنده یكی از نیروهای اصلاح طلب معتقد به نظام جمهوری اسلامی و خط امام هستم.

اگرچه حوادث بعد از انتخابات حوادث تلخی بود اما برخی رویدادها و اتفاق ها از سوی جریان اصلاحات و یا بخشی از آن صورت گرفت كه بعضا تلقی ایستادگی در برابر نظام از آن می شد. مانند شعار جمهوری ایرانی یا شعار علیه رهبری نظام. بخشی از این شعارها یا توسط عناصری طرح می شد كه كینه دیرینه با نظام داشتند یا همان كسانی كه عكس امام را به آتش كشیدند اما به اسم معترضان تمام كردند. سؤال بنده این است چرا نیروهای اصلاح طلب خود را در مظان اتهام قرار می دهند.

آیا راهی نبود و نیست كه هركس هزینه خود را بدهد؟»
مرد خاكستری مجمع روحانیون در پاسخ ادعا كرد: بدون تردید بنده و دوستان و هزاران مثل ما و نیز حداقل چهارده میلیون نفر مخالف شعار جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی هستیم و نیز مخالف شعار علیه رهبری هستیم ولی چرا این شعارها و یا آتش زدن عكس امام و امثال این امور را به پای جریان اصیل اصلاح طلب می گذارند و چرا امكان هرگونه تكذیب و دفاع را از اصلاح طلبان سلب می كنند؟


وی می افزاید: شگفتا كه به دور از عدل و انصاف ابتدا تهمت می زنند و هرگناه ناكرده را به اصلاح طلبان نسبت می دهند و آنگاه بدون هرگونه فرصت و مجالی برای دفاع و تكذیب، آنان را زیر رگبار فحش و ناسزا و چوب و چماق در هر كوی و برزن می گیرند و سپس در همین حال از آنان می خواهند كه با این شعارهای ساختارشكن مخالفت كنند، این جماعت در پی آن نیستند كه به حقیقت بدانند آیا اصلاح طلبان مخالف این شعارهای ساختارشكن هستند یا نه، آنان در پی آن هستند تا هرگونه مجال دفاع اصلاح طلبان از خود را بگیرند تا بهتر بتوانند آنان را سركوب كنند؛

چرا؟ تنها و تنها برای اینكه اصلاح طلبان تسلیم محض و مطیع بی چون و چرا نیستند و اصلاح طلبان اینگونه زیست سیاسی را مغایر عزت و كرامتی می دانند كه امام برای خدمت در زیر پرچم جمهوری اسلامی به آنان آموخته است، اصلاح طلبان نه تنها به آتش زدن عكس امام (كه احتمالا ساخته دست بهانه جویان بوده است) راضی نیستند كه جانشان از این رفتار پلید آتش می گیرد،

اصلاح طلبان نه تنها آتش زدن قرآن را (كه عملی به شدت مشكوك بود) برنمی تابند كه اقدام كنندگان را شایسته حداقلی از همكاری و همراهی نمی دانند...
درباره اظهارات تازه موسوی خوئینی ها چند سؤال جدی وجود دارد: ۱-چرا اعلام موضع علیه شعار انحرافی «جمهوری ایرانی» با ۲ سال تاخیر و پس از آن كه معلوم شد فتنه سبز به هیچ وجه زنده نمی شود، صورت می گیرد؟ آیا این ماجرا بی ارتباط با اظهارات برخی عناصر همسو نظیر خاتمی در محافل خصوصی است كه گفته اند موسوی و كروبی هزینه سنگینی روی دست اصلاح طلبان گذاشتند و ضمن بر باد دادن سرمایه اجتماعی این مجموعه، باعث بسته شدن راه حضور در حاكمیت شدند؟


۲- به یقین قاطبه آن ۱۴میلیون مورد اشاره طرفدار جمهوری اسلامی بودند چرا كه هم در انتخابات نظام شركت كردند و هم حاضر نشدند- یا از همان ابتدا و یا با روشن شدن هویت داخلی فتنه گران- سیاهی لشكر آشوب طلبان به شمار آیند بلكه بسیاری از آنها در راهپیمایی دشمن شكن ۹ دی علیه حرمت شكنان عاشورا حضور داشتند. اما جریان سازمان دهنده فتنه و هتاكی به اسلام و انقلاب و ارزشها چگونه می تواند خود را با ۱۴ میلیون نفر مذكور جمع ببندد؟ مگر وقتی نهادهای ذیربط تشخیص دادند ارتباطات موسوی و كروبی را محدود كنند، ادعای فتنه گران مبنی بر اینكه ایران را قیامت می كنند، كمترین صورت واقعیت به خود گرفت كه بشود آن ۱۴میلیون را خرج فتنه گری طیف تندروی مدعی اصلاح طلبی كرد؟


۳- چرا نباید خط كشیدن روی نام جمهوری اسلامی یا آتش زدن عكس امام(ره) و حرمت شكنی روز عاشورا را پای مدعیان اصلاح طلبی و نامزدهای آنها گذاشت؟ مگر آقای موسوی (نامزد مجمع روحانیون) حرمت شكنان روز عاشورا را مردمان خداجو توصیف نكرد؟ بالاخره مجمع روحانیون و امثال آقای موسوی خوئینی، عوامل میدانی گروهك هایی نظیر منافقین و بهائیت و سلطنت طلبان را منافق و محارب می داند یا اینكه مردم خداجو تلقی می كند؟

اگر محارب و منافق و براندازند، چرا پس از دو سال، هنوز از سوی مجمع روحانیون موضع صریحی اتخاذ نشده و اگر مردمان خداجو تلقی می شوند كه بنابراین طبیعی است اصلاح طلبان و «مجمع» باید مسئولیت این نگاه انحرافی را بپذیرند و ادعای اینكه «امكان هرگونه تكذیب و دفاع از اصلاح طلبان سلب شده»، محلی از اعراب نخواهد داشت.


۴- حركت انحرافی حاشیه روز قدس سال ۸۸ را كه ضمن آن شعار «جمهوری ایرانی» و «نه غزه نه لبنان» سر داده شد و مورد استقبال آمریكا و رژیم صهیونیستی قرارگرفت، عناصری چون خاتمی، موسوی و كروبی ترتیب داده بودند. آیا مجمع روحانیون و امثال موسوی خوئینی ها توانستند از رفتارهای قبیله ای و خیانت آلود فاصله بگیرند و ماجرا را محكوم كنند یا اساسا خود صحنه گردان ۸ ماه فتنه و آشوب بودند؟

۵- موسوی خوئینی چنان از مخالفت اصلاح طلبان با شعارهای ساختارشكن سخن می گوید كه گویا حوادث تلخ پس از سال ۷۶ (به ویژه ماجرای تیرماه ۷۸ كه روزنامه فتنه گر آقای موسوی خوئینی- سلام- بانی آن بود) و نیز اتفاقات سال ۸۸، در كره مریخ رخ داده و این اصلاح طلبان مریخ بوده اند كه علی الدوام در نشریات و سخنرانی های خود دم از ختم انقلاب، پایان جمهوری اسلامی، حذف ولایت و... می زده اند! اینكه ادعا شود جان اصلاح طلبان از آتش زدن عكس امام آتش گرفت،

وقاحت تام و منحصر به فردی می خواهد چه آن كه اولین و آخرین حرمت شكنی از این دست نبود. مگر سال ۱۳۷۹ هنگامی كه مهره كم خردی مانند اكبر گنجی در آلمان خیال آشفته مدعیان اصلاح طلبی را علیه حضرت امام بر زبان آورد، به آقای موسوی خوئینی ها برخورد؟ خود وی كه از مدت ها قبل در روزنامه سلام مشغول امام زدایی و دشمنی با میراث آن حضرت بود و اساسا مگر بانی اغتشاش های زنجیره ای از روز قدس تا ۱۳ آبان و ۱۶آذر و ۶ دی (عاشورا) جز همین منافقین مدعی اصلاح طلبی بودند؟ آیا عجیب نیست كه هر جا سروكله اوباش سیاسی، ساختارشكنان و عوامل گروهك ها پیدا می شد، همان جایی بود كه دست بر قضا میدان و موقعیت و فضایش را همین منافقین متظاهر به اصلاح طلبی تدارك كرده بودند؟!

به راستی چرا برخی دستیاران نزدیك آقای موسوی خوئینی ها در سلام، (نظیر مراد-و، رجب- م، سراج-م و...) هم اكنون همكار رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) و بی بی سی و رادیو زمانه و... هستند؟ آیا این همه هماهنگی با بیگانگان و گروهك ها تصادفی یا صحنه سازی است؟! معلوم است كه خون شهیدان زنده و جاوید است كه اگر جز این نبود فتنه گران خیانت پیشه و لانه كرده در برخی گروه ها نظیر مجمع روحانیون و حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب تا كنون بارها كشور و انقلاب و ملت را به دشمنان فروخته بودند. اما این هم زرنگ بازی! مضحكی خواهد بود كه خائنان به خون شهدا وقتی قافیه را تنگ یافتند، یادی از شهدا بكنند. این فریبكاری، رسم منافقین است


نوشته شده در سه شنبه 1 شهریور 1390 توسط ایرانی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin
افزایش آمار
فروشگاه نوید آنلاین - کالا را درب منزل تحویل بگیرید مبلغ آنرا به مامور پست بپردازید